Wartość certyfikatu z dnia 15.06.2018 wynosi: 121,67 zł

Filozofia inwestycyjna

Elastyczne inwestycje w bezpieczne i płynne instrumenty dłużne połączone z aktywnym poszukiwaniem okazji inwestycyjnych na szerokim rynku obligacji zarówno krajowych jak i globalnych.

 

Dla kogo

Fundusz przeznaczony dla instytucji oraz osób ceniących ponad wszystko bezpieczeństwo i płynność inwestycji, jednak poszukujących możliwości uzyskania wyższych od lokat bankowych stóp zwrotu.

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo inwestycji

portfel inwestycyjny ulokowany w bardzo płynne i bezpieczne instrumenty

Elastyczna polityka inwestycyjna

wyjątkowa polityka inwestycyjna umożliwiająca elastyczną alokację i poszukiwanie okazji  na szerokim rynku

Profesjonalne zarządzanie

ustrukturyzowany proces inwestycyjny wspiera powtarzalność wyników

Monitoring ryzyka

skrupulatny i niezależny monitoring ryzyka obejmujący wszystkie istotne aspekty portfela

Dywersyfikacja

rozproszenie pomiędzy szeroką gamą instrumentów finansowych

Jak zarabiamy

  • inwestycje w publiczne oraz niepubliczne emisje papierów skarbowych i korporacyjnych,
  • aktywne prognozowanie sytuacji makroekonomicznej,
  • skrupulatna analiza finansowa, wewnętrzny system ratingowy,
  • rygorystyczny monitoring ryzyka i płynności,
  • dobór najlepszych funduszy inwestycyjnych,
  • poszukiwanie atrakcyjnych rentowności na rynkach zagranicznych,
  • elastyczność w poruszaniu się pomiędzy segmentem skarbowym a korporacyjnym.


KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl