Zarządzający

Komitet Inwestycyjny


Marcin Jagodziński - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1994-2002 zatrudniony w Ernst & Young w departamencie audytu. W latach 2002-2010 zatrudniony jako biegły rewident w firmie audytorskiej BDO Polska, do jego zadań należało m.in. badanie sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, projekty due diligence, IPO spółek: Dom Development S.A., Redan S.A. W latach 2010-2016 pracował jako dyrektor finansowy w Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Od 2003 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz uzyskał w 1998 roku dyplom ACCA.KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl